Arbeta hos oss  |  Kontakt/Adresser  |  Sök  


Om oss

LSS-verksamheter

Fritidshem

Korttidsboende

Barn- och ungdomsboende

Vuxenboende

Daglig verksamhet

SoL-verksamhet

Skolor

Praktik och arbete - EPA

Utbildning

Intresseanmälan

Synpunkter och klagomål

 HUVUDKONTOR 

 Enigma Omsorg AB
 Enhagsslingan 21 B
 187 40 Täby

 Telefon: 08-768 20 00
 Fax: 08-768 20 22

 
enigma@solhagagruppen.se

 Solhaga Enigma Education katalog 2015

 

Fritidshem och korttidsboende

Enheterna erbjuder både fritidshem för barn över 12 år (9 § 7 LSS) och korttidsvistelse (9 § 6 LSS) samt fritidshem för barn under 12 år.
De olika enheterna vänder sig till personer med autismspektrumstörning. Nedan använder vi beteckningarna autism, högfungerande autism eller Aspergers syndrom. Dessa kategorier är till för att ge en ledtråd till vilken utvecklingsmässig nivå enheterna riktar sig till. Många av brukarna har även andra neuropsykiatriska diagnoser såsom ADHD, ADD, OCD, Tourette mm.

Klicka vidare för att läsa mer om respektive enhet.

Aspen
För personer med högfungerande autism/Aspergers syndrom
Kombinerat fritids/korttids
Beläget i Skarpäng, Täby
Åldersintervall: 6-18 år.
Läs mer

Backen
För personer med högfungerande autism/Aspergers syndrom
Kombinerat fritids/korttids
Beläget i Täby Kyrkby, Täby
Åldersintervall: 5-18 år.
Läs mer

Bällsta Gård
För personer med autism/högfungerande autism
Kombinerat fritids/korttids
Beläget i Bällsta, Bromma
Åldersintervall: 5-21 år.
Läs mer

Enigmagården
För personer med högfungerande autism/Aspergers syndrom
Kombinerad fritidsgård och korttids
Beläget i Roslags Näsby, Täby
Åldersintervall: 14-23 år.
Läs mer

Lyckan
För personer med autism
Kombinerat fritids/korttids
Beläget i Täby Kyrkby, Täby
Åldersintervall: 6-21 år.
Läs mer
 

 

Copyright © Enigma Omsorg